Oslo kystskipperskole var i 1985 den første skolen som startet med fritidsbåtskipperkurs. I dag har vi et bredt utvalg maritime kurs.

Fritidskipperkurs D5L

Skal man føre en fritidsbåt i størrelse 15 – 24 meter krever sjøfartsmyndighetene at man har fritidsskippersertifikat D5L.

Fritidsskipperkurs D5LA

Kurset er en påbygging til D5L for å gi rettighet til å føre fritidsbåter med skroglengde på opptil 24 meter i uinnskrenket fartsområde.

SRC/VHF

Kurset gir opplæring i radioreglement/oppkallsprosedyrer og praktisk bruk av VHF-radioen inkl DSC (automatisk nødalarmering).

ROC

Radiooperatørkurs er først og fremst for deg som skal føre fartøy som har krav til GMDSS-sertifisering i havområde A1. Men kurset egner seg også for dem som ønsker å lære om det nye nød- og sikkerhetssystemet til sjøs.

World Sailing ISAF

Sikkerhetskurs for deg som skal delta i regatta i kategorier hvor det internasjonale seilforbundet stiller krav til opplæring.

Båtførerprøven

Alle som er født etter 01.01.1980 må ha gjennomgått og bestått båtførerprøven for å kunne føre båt som er over 8 meter eller har større motor enn 25 HK.

ICC

Regelverket for sertifikatet går frem av FN – (UNECE) resolusjon nr 40 som de fleste europeiske og en del andre land har akseptert. Det innebærer at dersom man i et slikt land skal føre båt på opptil 15 meter skal man ha ICC.

LES MER