Studieinformasjon

Studieinformasjon

Klasseundervisningen holdes i Kongelig Norsk Seilforenings lokaler, Huk Aveny 1 på Bygdøy - vanligvis én kveld i uken fra kl. 17:30 til 20:50.

Kurset Navigasjon II/Havseilas kan gjennomføres som nettstudium, med valgfri oppstartsdato. Vi håper å få godkjent Fritidskippersertifikat som nettstudium i nærmeste fremtid.

 

Fritidskipper

Kurs for Fritidskippersertifikat - 24 meter (D5L) varer cirka åtte måneder. Hvis du ønsker å forkorte kurstiden, kan kurset utvides til to undervisningskvelder per uke, men da må det gjøres spesiell avtale med skolen.

To kvelder i forbindelse med radarnavigering og praktisk øving blir holdt om bord på båt i Oslofjorden.

Læreplaner for fritidsskippersertifikat D5L/D5LA fra Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet har også en kompetansematrise: Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) (PDF-format)

Se også Sertifikatkrav - nederst på siden.

Navigasjon II/Havseilas

Navigasjon II/Havseilas utvidet Fritidskipperkurs for uinnskrenket fartsområde - 24 meter (D5LA).

Hvis man skal føre sertifikatpliktig fritidsbåt utenfor stor kystfart, må man utvide Fritidskipperkurset med kurset Navigasjon II/Havseilas.

Læreplaner for fritidsskippersertifikat D5L/D5LA fra Sjøfartsdirektoratet.

Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC) - fra Sjøfartsdirektoratet.

Se også Sertifikatkrav - nederst på siden.

Andre klasseromskurs

Vi arranger også følgende kurs:

Nettkurs

Har du behov for fleksibilitet i forhold til når og hvor du tar kurs? Oslo kystskipperskole har lang erfaring med nettbaserte kurs. Du kan begynne når du vil, og gjennomføre kurset i ditt eget tempo. Du har studierett i 18 måneder etter påmelding.

Kursene Navigasjon II/Havseilas og Fritidskippersertifikat kan gjennomføres som nettkurs. Nettkursene har samme faglig innhold som de klasseromsbaserte kursene, men er foreløpig ikke godkjent som egne kurs av Sjøfartsdirektoratet.

I påvente av godkjenning hos Sjøfartsdirektoratet, anbefaler vi at du bruker nettkursene som forberedelse til klasseromsbaserte kurs. Kursavgiften for nettkurs vil bli da bli trukket fra når du bestiller klasseromskurs.

Nettstudenter får tilgang til læremateriell og øvelser. Du får en nettveileder som retter innsendingsoppgaver og svarer på spørsmål du måtte ha. Nettstudenter får også tilgang til egne diskusjonsfora og kan enkelt holde kontakt med andre studenter.

Læremateriell

Oslo kystskipperskole har utarbeidet eget læremateriell til de fleste fagene. I læremateriellet finnes også øvingsoppgaver og to sjøkart som benyttes i undervisningen - og til øvelser på egen hånd. En del oppgaver kan også leveres inn til klasselærer for retting og kommentar.

Eksamen

Etter endt kurs blir det avholdt eksamen. Som dokumentasjon på gjennomført kurs utsteder skolen vitnemål med eksamensresultatene.

Eksamen for nettkurs avlegges enten ved Oslo kystskipperskole i Oslo, eller ved en videregående skole i den kommunen man bor.

Kostnader

Kursavgiften for Fritidskipperkurset inkluderer undervisningsmateriell med to sjøkart som eleven får beholde. Eksamensgebyr på kr 450,- per fag (seks fag), kommer i tillegg og betales ved oppmelding til eksamen.

Kursavgiften for kystskipperkurset for dekksoffiser klasse 5 inkluderer undervisningsmateriell og sjøkart som elevene får beholde. Et eksamensgebyr på til sammen kr 3.600,- kommer i tillegg og betales ved oppmelding til eksamen.

Kursavgiftene kan etter avtale betales i avdrag.

Se siden kurstilbud for kursavgift for de ulike kursene.

Sertifikatkrav

Etter bestått eksamen leverer elevene selv inn søknad til sjøfartsdirektoratet om å få utstedt sertifikat. Sammen med søknaden skal det vedlegges kopi av vitnemålet fra skolen, dokumentasjon på fartstiden, legeerklæring og passfoto.

Loven sier at man skal ha sertifikat for å føre båter som er over 15 meter lange (eventuelt over 25 brutto registertonn).

Fritidskippersertifikatet gir rettighet til å føre fritidsbåt på opptil 50 brutto registertonn i stor kystfart. For å få utstedt Fritidskippersertifikatet, må man ha bestått eksamen, og ha eid, eller disponert båt over 8 meter i minst tre år, eller 12 måneders fartstid som ligger innenfor kravet for dekksoffisersertifikat - samt kunne levere en godkjent legeerklæring.

Fritidskippersertifikatet vil dekke et hvilket som helst krav som myndighetene måtte sette i fremtiden for føring av fritidsbåter med lengde opptil 15 m (ev. under 25 brutto registertonn).

Mange velger å ta Fritidskipperkurset selv om de ikke har en båt som er sertifikatpliktig.

Fartsområdet stor kystfart er alt farvann innenfor 20 nautiske mil fra kystens grunnlinje samt farvannet som ligger mellom en linje trukket fra Lindesnes (N) til Limfjordens (DK) vestre innløp - og en linje fra Karlskrona (S) til Svinemünde (D). Hvis man skal føre sertifikatpliktig fritidsbåt utenfor stor kystfart, må man utvide Fritidskipperkurset med kurset Navigasjon II/Havseilas. Da kan man få utstedt sertifikat for føring av fritidsbåter på opptil 24 meter i uinnskrenket fartsområde.

Dekksoffisersertifikat klasse 5 gir førerrettigheter for fartøy opp til 500 brutto registertonn i Nord- og Østersjøfart. For å få utstedt sertifikatet kreves det i tillegg til bestått eksamen, 36 måneders fartstid, sikkerhetsopplæring ved en havarivernskole og opplæring i medisinsk behandling.