M/S "Moholmen"

Kurslokale

M/S "Moholmen" er Oslo kystskipperskoles eget fartøy. Skipet er tenkt brukt som supplement til den praktiske navigasjonsopplæringen og den praktiske utsjekken for skolens elever.

Moholmen er for tiden stasjonert i Lofoten, og blir derfor i begrenset grad brukt i den systematiske opplæringen. Men i noen tilfeller har vi kunnet kombinere ferie og praktisk opplæring, og Moholmen har vært stilt til disposisjon for elever som har valgt å tilbringe ferie i Lofoten.

 

Skipsdata

Kallesignal: LJKV
MMSI-nr.: 257 104 720
Brutto reg. tonn: 49,4
Deplasement lett skip: 95,0 tonn
Lengde: 20,22 m, bredde 5,85 m, dypgående i ballast 3,24 m
Motor: Caterpillar type 343/ 360 HK
Sentralfyr: Pyro
Bunkers: diesel 4,8 tonn, vann 2,0 tonn
Forbruk: 8 knop – 30 liter per time
Radio: GMDSS-sertifisert for A1
Køyer: 10 (fordelt på 6 i lugar forut og 4 i lugar akter)

Fartøyets sertifiseringer: Begrenset passasjersertifikat og lasteskipsertifikat for liten kystfart.

Historikken

Fartøyet ble bygd ved Skåleviksfjorden båtbyggeri i 1968 og levert til rederiet Trond Berntsen på Senja. Den gang med navnet Trondskjær II. Fartøyet ble først og fremst rigget for garnfisket på Ytre Senja, men ble også brukt til notfiske etter sei og sild.

I 2000 ble Trondskjær II solgt til rederiet MS Svein Frode A/S i Svolvær, som da døpte båten om til Moholmen.

I tillegg til garn og notfiske ble Moholmen nå også rigget for hvalfangst. Det ble drevet aktiv hvalfangst med fartøyet i sommersesongene, både på Finnmarkskysten, Barentshavet og Svalbard.

Da hvalsesongen 2005 ble avsluttet ble Moholmen strukturert - det vil si at kvotene som var tilknyttet fartøyet ble overført til rederiets nye fartøy.

Rederiet hadde nå, når Moholmen ikke lengre kunne brukes av rederiet som fiskefartøy, to muligheter. Den ene var å kondemnere fartøyet, og den andre å finne en interessert kjøper med tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Det var nå Oslo kystskipperskole kom i kontakt med selger. Men før et salg kunne godkjennes av Fiskeridirektoratet, måtte Riksantikvaren gi sitt samtykke gjennom å sette krav til at båten skulle betraktes som verneverdig. Samtykket ble gitt av Riksantikvaren, med krav om Moholmen for ettertiden måtte fremstå som en hvalfangstskute, slik den var da sesongen 2005 ble avsluttet.

 

Dette hadde vi ved Oslo kystskipperskole ikke noen motforestilling til. Og dermed fremstår nå Moholmen som en ekte hvalganger anno 2000-2005.

Siden Moholmen - etter Riksantikvarens ønske - skal fremstår som en hvalfangstskute, er det også ytret ønske om at den i første omgang skal være stasjonert i Nordland, der den passer bedre inn i miljøet enn i Oslo. Skuta har derfor fått sin foreløpige hjemmehavn på Skrova, en øy 5 n mil utenfor Svolvær. Skrova er kjent for hvalfangst og for sin hvalkjøttproduksjon.