25 år med fritidsbåtskipperkurset

Kurslokale

Fritidsbåtskipperkurset/sertifikatet - som nå heter Fritidskipper - hadde høsten 2010 25-års jubileum.

Oslo kystskipperskole med daglig leder Roar Breivik - den gang under navnet Båtførerskolen - var den første skolen som startet med Fritidsbåtskipperkurs. Den gang var året 1985.

1984

Høsten 1984 utarbeidet NKS Fjernundervisning læremateriell etter den fagplanen som Sjøfartsdirektoratet hadde utgitt for et fritidsbåtskippersertifikat. Dette skulle da gi mulighet til å føre fritidsbåter med en maksimal størrelse på 50 brutto registertonn - uten å gjennomgå fullt kystskipperkurs.

Læremateriellet som NKS Fjernundervisning hadde utarbeidet, var lagt opp som brevkurs og var ment å kunne brukes både til selvstudier og i kombinasjon med klasseundervisning.

Oslo kystskipperskole, som i 1985 het Båtførerskolen, hadde holdt en rekke kurs til båtførersertifikatet. Kurset var utarbeidet av Knut Lein i Sjøfartsdirektoratet, men ga ikke kompetanse til å føre fritidsbåter på over 15 meter.

Det nye kursmateriellet som NKS Fjernundervisning presenterte gå mulighet til et fritidsbåtskippersertifikat med høyere kompetanse, og dette vakte stor interesse hos oss som kursarrangør. Høsten 1985 startet vi, som landets første skole, klasseromsundervisning som førte frem til et fritidsbåtskippersertifikat. Av naturlige årsaker var interessen for kurset ikke så stor som i dag. Men den første klassen besto allikevel av 12 elever. Etter hvert som tiden har gått, har interessen for fritidsbåtskipperkurset økt markant.

2010

Dagens kurstilbud er relativt godt kjent blant båtinteresserte. Nå som fritidsbåtene er blitt større enn for 25 år siden, må flere og flere båteiere ha fritidsbåtskippersertifikatet for å føre båten sin lovlig i henhold til sjøfartsmyndighetenes krav.

Sett fra sjøsikkerhetens side, er det gledelig at flere og flere tar et fritidsbåtskipperkurs, selv om båten de eier ikke skulle være av en slik størrelse at den krever sertifikat per i dag. Mange har innsett at det er en stor fordel å være best mulig rustet når de legger ut på tur, og her kommer nettopp kunnskap om navigasjon og sjøveisregler inn i bildet.

Internett

Både kurstilbud og undervisningsmateriell har endret seg i disse 25-årene. En egen lærebok er utgitt og Oslo kystskipperskole har utarbeidet eget undervisningsmateriell i noen fag, samtidig som materiell fra enkelte forlag dekker andre fag. NKS Fjernundervisnings brevkursopplegg, som var opprinnelsen til kurset, er blitt avleggs og har i en periode vært erstattet av tilsvarende kurs over internett. Men nå godkjenner ikke lenger Sjøfartsdirektoratet, av ukjente årsaker, slik internett-basert undervisning på den teoretiske delen.

For den som skal på "langtur" er det utarbeidet et påbyggingskurs, Navigasjon II/Havseilas, for å utvide Fritidsbåtskippersertifikatet til å gjelde i uinnskrenket fartsområde. Også til dette kurset har Oslo kystskipperskole fått utarbeidet et opplegg på Internett, som foreløpig kun kan brukes som oppgavedel, der elevene løser oppgaver i kursperioden og sender inn til retting hos faglærer.

Våre elever

I løpet av disse 25-årene har Oslo kystskipperskole opparbeidet seg en grei kundekrets og blitt fast leverandør av fritidsbåtskipperkurset til flere instanser som krever dette av sine ansatte. Her kan blant andre nevnes:

I tillegg har vi hat flere kjente personer og grupper på kurs, som har forberedt seg på krevende seilaser. Her kan blant andre nevnes: